Válság és önismeret

„Új én születik”

Mint minden nehéz élethelyzet, a jelenlegi is új kihívásokat támaszt elénk, és el?bb vagy utóbb mindannyiunkat rákényszerít, hogy átgondoljuk és átértékeljük eddigi életünket. A csökken? biztonságérzettel átrendez?dnek a prioritások, a minket körülvev? és a bennünk lakozó értékek is.

Úgy gondolom, el?ször is fontos számot vetni azzal, mit vett el t?lünk a jelenlegi helyzet, mit kellett vagy kell elengednünk. Melyek azok a nehézkessé vált életterületek, amelyek megújítása halaszthatatlanná vált, milyen döntéseket kell végre felvállalnunk? Milyen kapcsolatok, tevékenységek váltak idejét múlttá számunkra? Miben kell önmagunkat meghaladni, mit mutat meg nekünk a jelenlegi helyzet, és milyen új készségek megtanulására nyit lehet?séget?

Mivel ajándékoz meg minket a megváltozott helyzet? Fontos, hogy lássuk, ahol bezárul egy ajtó, kinyílik egy másik.

Végül pedig hogyan találjuk meg újra önmagunkat a megváltozott világban, hogyan újulhatunk meg, hogy megszülethessen az új, önmagáért felel?séget vállaló én, aki immár nem elszenved?je körülményeinek, hanem aktív részese élete alakításának.

E-mail:

 

Telefon: